Saneeraustuotteet

Sarjoitin-saneeraustuotteet soveltuvat levyhaittasylinterilukostojen eheyttämiseen ja lukon sarjoittamiseen. Sarjoitin-tuotteiden käyttäminen perustuu suojattuun Sarjoitinmenetelmään.

Sarjoitin laite

Sarjoitin-laite on mukana kulkeva patentoitu perustyökalu sarjoittamiseen. Parhaimman hyödyn laitteesta saa käyttämällä sitä varten kehitettyjä perushaittoja ja Sarjoitin-sylintereitä. Pakattu sylinteri työstetään Sarjoitinlaitteella valitulle avaimelle/avaimille ja asennetaan lukkopesään. Sarjoittaminen on helppoa ja virheetöntä.

Laitteella onnistuu myös sarjatäytteiden tekeminen.

Sarjoitin_03_1000px


Sylinterit

Sarjoitin-sylinterit sopivat käytettäväksi Sarjoitin-laitteen, perushaittojen ja välilevyjen kanssa. Kysy myös valmiiksi täytetyistä sylintereistä, jos haluat sarjoittamisen olevan todella helppoa ja nopeata.


Perushaitta

Patentoitu Sarjoitin-perushaitta korvaa erilaiset koodi- ja sarjahaitat. Tarvitset avainprofiilia kohti vain yhdenlaista perushaittaa.


Välilevyt

Haittojen lisäksi tarvitaan välilevyjä, kuten perinteisessäkin menetelmässä.

Tuoteperheemme kasvaa uusilla tuotteilla tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on tuoteperheen yhdenmukaistaminen, joka pienentää turvallisuusalan yrittäjän kustannuksia ja varastointitarvetta.